We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

UPRAVNO VIJEĆE

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

RAZRED: 003 -0 7 / 2 4 -0 1 / 2 3

URBROJ: 219 6-9 -1-03- 2 4 - 01 

Borovo, 29 01.20 24.

 

                Na temelju čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO Predsjednik Upravnog vijeća .  

                                                                SA AZ I VA

23 . sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana .     

31 . 01.20 24.  god . (srijeda) u 15:30 sati u prostoru DV ZLATOKOSA .

Za sjednicu je predloženo sljedeće

                                                           DNEVNI RED  :

1.  Usvajanje zapisnika sa 22 . sjednica Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.  

2.  Prijem u radni odnos   jednog  nastavnika na određeno vrijeme prema raspisanom natječaju 

razmatranje prijava na raspisani natječaj, izbor kandidata   - Odluka.

3.  Usvajanje Financijskog izvješća DV ZLATOKOSA BOROVO za 2023. godinu . gosp. - Donošenje Odluke (Prilog 1)

4.  Izvješće o provedenom godišnjem popisu stanovništva na dan 31.12. 202 3 . gosp. - Donošenje odluke. (prilog 2)

5.  Utrošak dugotrajne imovine - Odluka. (Prilog 3)

6. Izvješća :

-u tijeku je   montaža i ugradnja namještaja  u dnevnim boravcima na etaži donacije ZVO-a,

  - podnosi izvješća  za Ministarstvo zdravlja,

  - podneseno izvješće  - Zakon o pravu na pristup informacijama.

7. Informacije:

Aktivnosti s djecom:

A)  Realizirano (iz posljednje sesije):

-  Sveti Sava 27.1.202 4 . - predškolci su sudjelovali u priredbi u školi,

- izložba dječjih radova u knjižnici SKD Prosvjeta Borovo,  

- kratki film o Svetom Savi.  

B) Planirano:          

- Valentinovo  - Sveti Trifun - legende i priče ,

- karnevalske aktivnosti ,

- Uskrsne aktivnosti.

 

8. Razno

 


 Članovi Upravnog vijeća dužni su se odazvati pozivu, au slučaju spriječenosti dužni su o tome obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća.                

                                                 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA : Milan Poznanović
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO SA 22. SJEDNICE:


                     ZAKLJUČAK

  Usvaja se zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća .            

                    ODLUKA

  Verificirane su odluke sa 21. sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA održane elektronski.

                   ODLUKA

  Natječaji   za rad na određeno vrijeme za jednog odgojitelja/ice raspisati od 19.1.2024. u trajanju od 8 dana.

                ZAKLJUČAK  

  Izvještaji su suvojeni

                 ZAKLJUČAK    

   Informacija o radu s djecom su usvojene.


________________________________________________________________________________________________

                    ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA Dječjeg vrtića ZLATOKOS BOROVO U 6. MANDATU (OD 2022. GODINE) SU:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

1. Čavić Milijana

2. Srdjana Španović

3. Milan Poznanović - predsjednik

PREDSTAVNIK RODITELJA:

4. Adriana Mirosavljević

PROSVJETNI PREDSTAVNIK:

5. Svetlana Nenić