We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

Opremu za vrtiće financira ZVO Vukovar

  • Naslovna
  • Opremu za vrtiće financira ZVO Vukovar

19.12.2023. 8:40:54

     22. studenog 2023.  potpisani su ugovori između Zajedničkog vijeća općina i Dječjeg vrtića Vukovar 2 u Vukovaru i Borovu naselju, Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja i Dječjeg vrtića Markušica. Svi navedeni vrtići prijavili su se za donaciju, a riječ je o kapitalnim sredstvima u iznosu od 35.700 eura. Svaki vrtić će dobiti postotni iznos u odnosu na broj djece koja ga pohađaju, a dobiveni iznos će se koristiti za kupnju sredstava koja će doprinijeti unapređenju rada s djecom. Navedenim vrtićima s područja Vukovarsko-sremske županije, u kojima se odgojno-obrazovni program odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, osigurana su sredstva koja će biti utrošena za opremanje vrtića u skladu sa njihovim potrebama.
  Sigurno da je ovo od velikog značaja za sve vrtiće pa tako i DV ZLATOKOSA Borovo budući da se za opremu i namještaj  teško izdvajaju sredstva iz redovnog financiranja. Prostor u kome djeca borave od velikog je značaja za ovaj uzrast, kada je opremljen raznim poticajnim materijalima i sadržajima osigurava djeci ugodniji boravak u vrtiću. Oprema i namještaj koja zadovoljava sve sigurnosne i pedagoške karakteristike dobrodošla je u svakom momentu. Stoga zahvaljujemo na inicijativi i sredstvima koja su usmjerena na djecu i njihovo odrastanje.